Welkom op One Trillion Trees.org

Het One Trillion Trees initiatief van het World Economic Forum is een geweldige stap om klimaatverandering te voorkomen. Bomen zijn de beste manier om de CO₂-concentratie in de atmosfeer te verlagen. Ze zijn betaalbaar, schaalbaar en er zijn tal van extra voordelen die worden behaald door bomen te planten. We kunnen klimaatverandering voorkomen als het ons echt lukt om One Trillion Trees te planten - en tegelijkertijd veel van de andere VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling aan te pakken.

Groasis heeft haar missie The Treesolution - waarin het pleitte om One Trillion Trees te planten - gepubliceerd in 2008.
Sindsdien heeft het bedrijf de middelen ontwikkeld om dit mogelijk te maken.

Het planten van 1 biljoen bomen voorkomt klimaatverandering door co2-uitstoot

Bomen zijn de beste manier om de CO₂-concentratie in de atmosfeer te verlagen. Ze zijn betaalbaar, schaalbaar en er zijn tal van extra voordelen die worden behaald door bomen te planten.

Door te planten met Waterboxx® en Growboxx® kan het waterverbruik met 90% worden verminderd

Volgens de VN zullen in 2025 48 landen te lijden hebben onder ernstige waterschaarste. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bomen overleven?Uitvinder Pieter Hoff heeft 6 high-tech oplossingen ontwikkeld

Groasis heeft 6 hightechoplossingen ontwikkeld voor het plannen, uitvoeren, bewaken en verbeteren van anti-woestijnvorming agroforestry- en herbebossingsplantages zodat ze goedkoop, schaalbaar en succesvol zijn.

Climate change

Bomen planten om klimaatverandering te voorkomen

Hebben we genoeg land beschikbaar om een biljoen bomen te planten?

Volgens het World Resource Institute uit Washington hebben we ongeveer 2 miljard hectare braakliggend terrein beschikbaar. Wasteland is land dat zich in warme klimaten bevindt, in gebieden waar de grond droog, aangetast en geërodeerd is.

Herbebossing en anti-woestijnvorming

Het voordeel van braakland is dat het goedkoop is. Dus als we bomen kunnen planten op braak- of onontgonnen land, kunnen we maatregelen nemen tegen woestijnvorming door herbebossing, en tegelijkertijd CO₂ compenseren tegen lage kosten.

Waterefficiëntie

Water is schaars in braakliggend land

Het probleem van braakland is dat water schaars is en bomen na het planten de neiging hebben om te sterven. Volgens de VN zullen in 2025 48 landen te kampen hebben met ernstige waterschaarste. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bomen overleven? Kunnen we One Trillion Trees planten terwijl we water besparen?

Bomen planten om klimaatverandering te voorkomen

Agroforestry in combinatie met herbebossing en / of herstel van ecosystemen, om woestijnvorming tegen te gaan.

De wereldbevolking zal de komende decennia groeien van 7 naar 10 miljard mensen. Onze voedselproductie moet met 30% toenemen, maar tegenwoordig gebruikt de landbouw al 70% van het wereldwijde zoetwater. Hoe kunnen we de waterefficiëntie verbeteren, zodat we een groeiende bevolking kunnen voeden?

Bomen planten met een hoge waterefficiëntie

Er is een goedkope, waterefficiënte oplossing. Het is een Nederlandse uitvinding en wordt de ‘Groasis Ecologische Waterbesparende Planttechnologie’ genoemd. Groasis - door de Nederlandse Kamer van Koophandel in 2018 uitgeroepen tot 'meest innovatieve kleine en middelgrote onderneming van Nederland' - heeft zes hightechoplossingen ontwikkeld om agroforestry, herbebossing en herstel van ecosystemen te plannen, uit te voeren, te bewaken en te verbeteren. Ze zijn goedkoop, schaalbaar en succesvol.

De oplossingen van Groasis zijn onder meer

1.

Groasis Terracedix

Om de infiltratie van regen in de grond te vergroten.

2.

Groasis capillary drill

Om plantgaten te maken die het capillaire systeem intact laten.

3.

Growmaxx mycorrhizae

Een natuurlijke oplossing die meststoffen vervangt en werkt met heel weinig water.

4.

Intelligente wateremmers

Bomen en / of groenten planten in hete, droge en geërodeerde gebieden - of woestijnen - met 90% minder water, tegen 90% lagere kosten en met een overlevingspercentage van + 90%.

5.

Growsafe of BioGrowsafe boombeschermer

Beschermt de jonge boom tegen zandstormen, hitte, vorst of grazende dieren.

6.

Groasis Earth Observation platform

Helpt u bij het plannen, uitvoeren, bewaken en verbeteren van uw plantresultaten door intelligent gebruik van teledetectie, in combinatie met hightech AI-software en databases.

Planting a vineyard in Napa Valley, California

Het planten van een wijngaard in Napa Valley, Californië

Samenwerken om bomen te planten

Als u projecten voor het planten van bomen wilt voorstellen aan het One Trillion Trees Initiative van het World Economic Forum, kunnen we met u samenwerken. We kunnen u helpen kennis, training en onze producten te leveren om u te helpen uw project uit te voeren en geweldige resultaten te behalen. Als u een gelicentieerde producent wilt zijn (om onze uitvindingen op uw lokale markt te produceren, zodat uw kostprijs aanzienlijk daalt), neem dan contact met ons op. Laten we samenwerken om de One Trillion Trees-doelstelling te bereiken door middel van herbebossing, bebossing, herstel van ecosystemen of boslandbouwprojecten, waar we meer voedsel produceren met minder water.

CO₂ compensaties, koolstofkredieten en financiering

Veel bedrijven proberen hun CO₂ & emissies te compenseren - om ‘netto nul’ te worden, ‘hun uitstoot te verminderen’ of om ‘hun ecologische voetafdruk te verkleinen’. Het planten van bomen kan worden gefinancierd door CO₂ & credits te verkopen, en projecten die zijn uitgevoerd met de technologie van Groasis op aangetast land kunnen u een aantrekkelijke winst opleveren. U hoeft alleen de aanplant te financieren: zodra de bomen groeien, genereren ze jaar na jaar geld. Met het Groasis Earth Observation-platform kunnen we het CO₂-offsetproject perfect voor u volgen.

Planting Papaya trees with the UN World Food Programme in Colombia

Planting Papaya trees with the UN World Food Programme in Colombia

40+

Actief
in 40+
landen

100+

Meer dan 100
projecten
wereldwijd.

+90%

Minder water,
lagere kosten,
overlevingspercentage

contact us

Bent u geïnteresseerd? Bezoek dan www.groasis.com en kom meer te weten.

Het Groasis Team
Holland

info@groasis.com

Bomen planten helpt klimaatverandering voor de volgende generatie te voorkomen!

Bomen planten helpt klimaatverandering voor de volgende generatie te voorkomen!